Milloin tarvitset oikeushenkilötunnus (LEI)? - Suomi LEI
3. tammikuuta 2018 lähtien EU-yritykset eivät ole saaneet myydä tai ostaa arvopapereita ilman LEI-tunnusta.

Milloin tarvitset oikeushenkilötunnus (LEI)?

Suomi LEI - Legal Entity Identifier

Milloin tarvitset oikeushenkilötunnus (LEI)?


Oikeushenkilötunnus (LEI) on nyt pakollinen kaikille yrityksille, jotka haluavat käydä kauppaa arvopaperimarkkinoilla Euroopan Unionin sisällä. Nämä muutokset tapahtuivat 3. tammikuuta 2018 alkaen, kun uusi rahoitusinstrumenttidirektiivi MiFID II tuli voimaan.

Vaikka nämä muutokset eivät vaikuta yksilöihin, ne saattavat vaikuttaa yhteisöihin, rahastoihin, yrityksiin, eläkerahastoihin, hyväntekeväisyysjärjestöihin, akatemiakouluihin ja muihin yhteisöasiakkaisiin. LEI-tunnus on suunniteltu tunnistamaan oikeushenkilö, joka tekee kauppaa arvopaperimarkkinoilla, joten LEI:n hakuprosessi on sama kaikille oikeushenkilöille riippumatta siitä, mitä ne käyttävät kaupankäynnin kohteena.

LEI-tunnuksia ei tulisi pyytää yksilöille tai yrityksen osastoille. Jos yrityksen osasto tarvitsee LEI-tunnusta, sen tulisi käyttää emoyhtiön tunnusta. Oikeushenkilön sivuliikkeet voivat olla oikeutettuja hankkimaan erilliset LEI-tunnukset, jos ne sijaitsevat eri maissa. Sivuliikkeet yhden maan sisällä ovat oikeutettuja vain yhteen LEI-tunnukseen, joten on syytä harkita tarkasti, mikä sivuliike hankkii LEI:n. Lisäksi sivuliikkeen LEI-tunnuksen voimassaolo on yhdistetty päätoimen LEI-tunnukseen. Näin ollen LEI-tunnus ei ole voimassa, mikäli pääliikkeen LEI-tunnus ei ole voimassa (esim. jos tunnusta ei ole uusittu). Yrityksen sivuliikkeen ei ole myöskään mahdollista hakea LEI-tunnusta, mikäli päähaaralla sitä ei vielä ole.

Itsenäiset lainkäyttöalueet voivat määritellä itse, vaativatko he LEI-tunnusta alueella kauppaa käyviltä yhtiöiltä. LEI-tunnusten käyttöä tietyillä kansainvälisillä lainkäyttöalueilla kuvaava yksityiskohtainen lista löytyy täältä. Huomaat, että LEI-tunnuksia vaaditaan nyt Argentiinassa, Meksikossa, Venäjällä ja Intiassa, ja joitain liiketoimia koskien muun muassa Kanadassa, Euroopan Unionissa, Singaporessa, Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Sveitsissä, Etelä-Afrikassa ja Malesiassa.

Muut lainkäyttöalueet, kuten Australia, saattavat pyytää LEI-tunnuksen tarjoamista, mutta eivät vaadi sitä.