maaliskuu 2021 - Suomi LEI
3. tammikuuta 2018 lähtien EU-yritykset eivät ole saaneet myydä tai ostaa arvopapereita ilman LEI-tunnusta.

News – maaliskuu 2021

LEI:n käyttöönoton tulevaisuudenennuste

Yhä useammat yritykset eri hallintoalueilla ympäri maailmaa ottavat tiuhaan tahtiin käyttöön LEI-tunnuksia. Tähän mennessä lähes 1,5 miljoonaa LEI-tunnusta on myönnetty yrityksille yli 200 maassa. Viiden LEI-tunnuksia ahkerimmin käyttöön ottaneen maan osuus kaikista maailmassa myönnetyistä LEI-tunnuksista on kuitenkin lähes 40%.  Mihin seuraavaksi? G20:n tavoite oli ”kannustaa LEI-tunnusten maailmanlaajuiseen käyttöönottoon”. Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä FSB:n raportissa toukokuussa 2018 … Continued

Oikeushenkilötunnusjärjestelmä ja LEI Regulatory Oversight Committee (ROC)

Oikeushenkilötunnuksia (tunnettu myös LEI-koodeina tai LEI-tunnuksina, tai yksinkertaisesti LEI) ei ollut olemassa ennen vuotta 2012. Tämän sijaan jokaisella maalla oli omat käytäntönsä rahoitustapahtumien seuraamiseksi. Tämän tuloksena kansainvälisillä markkinoilla tehtyä liiketoimia oli lähes mahdotonta tunnistaa ja seurata. Tämä tarkoittaa, että liiketoimiin osallistuvien ja neuvonantajien oli erittäin hankalaa laskea sekä osapuolten, eli erillisten yhtiöiden, että koko toimialan riskiä. … Continued