LEI:n käyttöönoton rooli talouskasvussa - Suomi LEI
3. tammikuuta 2018 lähtien EU-yritykset eivät ole saaneet myydä tai ostaa arvopapereita ilman LEI-tunnusta.

LEI:n käyttöönoton rooli talouskasvussa

Suomi LEI - LEI rooli

LEI:n käyttöönoton rooli talouskasvussa


Vain vähän yli vuosikymmentä myöhemmin vuoden 2008 maailmanlaajuisen talouskriisin jälkimainingit tuntuvat edelleen. On entistä helpompaa kuvitella, että maailmantalous on palannut normaalitilaan: Euroopan unioni on nauttinut talouskasvusta seitsemän peräkkäisen vuoden ajan, Yhdysvaltain osakemarkkinat rikkoivat elokuussa 2018 ennätyksen historiansa pisimmästä noususta ja työttömyysaste on laskenut monilla tärkeillä maailman markkinoilla. Siltikään kuluttajien luottamus ei ole palannut täysin. 

LEI:n käyttöönotto on avainasemassa kuluttajien ja maailmanlaajuisen talousalan välisen luottamuksen palauttamisessa. 

Mikä on LEI?

LEI on 20-merkkinen aakkosnumeerinen koodi, jota voidaan käyttää taloudellisten transaktioiden osapuolten tunnistamiseen. Ne suunniteltiin vastaukseksi vuoden 2008 kriisiin, kun lisääntyneen avoimuuden tarve maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla tuli musertavan ilmeiseksi Lehman Brothersin imperiumin romahduksen jälkeen.

LEI:t ovat yksilöllisiä tunnuksia, joita voidaan myöntää mille tahansa taholle, joka hakee sellaista. Rekisteröinnin jälkeen LEI yhdistää keskeiset viitetiedot, mukaan lukien yrityksen nimen ja omistajuuden (mukaan lukien emoyhtiöt). Rekisteröintiprosessin aikana toimitettavat tiedot tarkistetaan kolmansien osapuolien lähteistä ennen maailmanlaajuiseen tietokantaan lataamista. Tämä tietokanta on vapaasti saatavilla verkossa. 

Kuinka LEI edistää talouskasvua?

Tähän asti sääntelijät ovat keskittyneet LEI:n tuomaan lisäpotentiaaliin avoimessa sääntelyraportoinnissa ja rahoitusvälineiden transaktioiden valvonnassa. Järjestelmä luotiin vastauksena kriisiin, ja sillä pyritään korjaamaan puutteet asiaankuuluvien elinten kyvyssä arvioida järjestelmällisiä ja syntyviä riskejä. Tämä vuorostaan antaa sääntelijöille mahdollisuuden ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, kun vaarallisia trendejä havaitaan.  

Kattava LEI-tietokanta auttaa rakentamaan luottamusta maailmanlaajuisiin rahoitusmarkkinoihin. Se on ensimmäinen olemassa oleva mekanismi, joka helpottaa miljoonien maailmanlaajuisilla markkinoilla toimivien oikeushenkilöiden tunnistamista. 

Ennen LEI:n syntymistä oikeushenkilöiden tunnistaminen globaalilla tasolla oli monimutkaista ja kallista – sekä rahallisesti että työtunneissa mitattuna. Yrityksen omistajuudesta kerätyt tiedot tehtiin manuaalisin tarkastuksin monista usein epäluotettavista lähteistä.

LEI-tunnusten avulla on helppoa löytää luotettavaa tietoa toimijoista ympäri maailmaa. Ottaen huomioon Global LEI Foundationin (GLEIF) väite, että vauraat taloudet alkavat liiketoimien välisestä luottamuksesta, ei ole yllättävää, että LEI-tunnuksia ylistetään lähtökohtana parantuvalle kuluttajien ja liiketoimien luottamukselle.  

Lisääntynyt läpinäkyvyys liiketoimissa lieventää riskiä ja vähentää petoksen todennäköisyyttä edistäen siten luottamusta liiketoimissa. Varmuus liiketoimien muiden osapuolten identiteetistä lisää toiminnan tehokkuutta ja tarjoaa samalla tarvittavat tiedot altistumisen kokonaismäärän vähentämiseksi ja sääntelijän näkökulmasta järjestelmällisen taloudellisen riskin valvontaan ja siihen reagointiin.

LEI:t ovat nykyinen maailmanlaajuinen standardi identiteetin varmuuden edistämiseksi näissä liiketoimissa.