Regulatory Use of Legal Entity Identifiers (LEI ROC) - Suomi LEI
3. tammikuuta 2018 lähtien EU-yritykset eivät ole saaneet myydä tai ostaa arvopapereita ilman LEI-tunnusta.

Oikeushenkilötunnuksen sääntelykäyttö. LEI-tunnusten sääntelyvalvontakomitea (LEI ROC)

Suomi LEI - LEI ROC

Oikeushenkilötunnuksen sääntelykäyttö. LEI-tunnusten sääntelyvalvontakomitea (LEI ROC)


Rahoitustapahtumien kansainvälisen sääntelyn mahdolliset hyödyt tunnistettiin jo 20 vuotta ennen vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisiä. Ennen maailmanlaajuisen LEI-tunnusjärjestelmän käyttöönottoa jokainen maa oli vastuussa omia rahoitusmarkkinoitaan koskevien sääntöjen asettamisesta. Edellisen järjestelmän (tai järjestelmän puutteen) ad hoc -luonne tarkoitti sitä, että kansainvälisiä liiketoimia oli käytännössä mahdotonta seurata. Tämä tarkoitti sitä, että päättäjien ja yksityisten osapuolten oli mahdotonta arvioida riskiä ja laajuutta asianmukaisesti tai tarkasti.

Nämä puutteet korjattiin ottamalla käyttöön LEI-järjestelmä vuoden 2012 lopulla. LEI-tunnusten valvontakomitea (LEI Regulatory Committee, LEI ROC) perustettiin pian tämän jälkeen tammikuussa 2013.

Lyhyesti LEI-valvontakomitean (LEI ROC) tavoitteet ovat:

  1.   Varmistaa julkisten tietojen saapuvuus;
  2.   Helpottaa saatavuutta yrityksille, jotka haluavat hankkia LEI-tunnuksen;
  3.   Varmistaa, ettei sellaista hyödyntämistä tapahdu, joka olisi vastoin yleistä etua maailmanlaajuisen LEI-järjestelmän puitteissa; ja
  4.   Varmistaa, että kansainvälinen LEI-järjestelmä täyttää laajat julkiset ja yksityiset vaatimukset.

Laajemmin sanottuna, LEI-tunnusten valvontaviranomainen (LEI ROC) on viranomainen, joka valvoo LEI-järjestelmää ja luo ja ylläpitää sen tiukkoja standardeja ja toimintaperiaatteita.

LEI ROC on perustamisestaan lähtien työskennellyt väsymättömästi parantaakseen läpinäkyvyyttä, vakautta ja tehokkuutta kansainvälisillä arvopaperiarkkinoilla. Vuonna 2014 se ilmoitti pyrkivänsä läpinäkyvyyttä lisätäkseen listata suhteet kaikkien niiden kokonaisuuksien välillä, joilla oli LEI-tunnus. 1. toukokuuta 2017 LEI ROC aloitti asiakastietojen keräämisen LEI-tunnuksia hakevien oikeushenkilöiden emoyhtiöiltä ja listasi tämän tiedon GLEIF-verkkosivustolle osoitteeseen: https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-concatenated-file/download-the-concatenated-file.

Maailmanlaajuisesta näkökulmasta kansainvälisen LEI-järjestelmän perustaminen auttaa muun muassa hallituksia, yksityisiä neuvonantajia ja rahoituslaitoksia arvioimaan riskiä ja laajuutta kansainvälisillä markkinoilla. Kun LEI-tunnuksia käyttävien yritysten määrä kasvaa, saatavilla oleva tieto kasvaa sekä määrältään että luotettavuudeltaan.

Läpinäkyvyyden ja tarkkuuden tarve on syynä sille, että jokainen yritys on oikeutettu ainoastaan yhteen LEI-tunnukseen.