Koneellisesti luettavat LEI:t tasoittavat tietä luottamukselle yrityskaupoissa - Suomi LEI
3. tammikuuta 2018 lähtien EU-yritykset eivät ole saaneet myydä tai ostaa arvopapereita ilman LEI-tunnusta.

Koneellisesti luettavat LEI:t tasoittavat tietä luottamukselle yrityskaupoissa

Suomi LEI - Koneellisesti luettavat LEI

Koneellisesti luettavat LEI:t tasoittavat tietä luottamukselle yrityskaupoissa


Global LEI Foundation (GLEIF) on näyttänyt meille vilahduksen tulevasta. Järjestön aakkosnumeerinen LEI-koodi upotettiin sen vuoden 2018 talousraporttiin. Se on ensimmäinen virallinen yritysraportti, jossa vahvistetut LEI-viitetiedot julkaistiin asiakirjan sähköisessä versiossa. 

Raportissa julkaistiin upotettuina myös GLEIF:n johtohenkilöiden allekirjoitukset. Näiden allekirjoitusten avulla voidaan varmistaa, että koneellisesti luettavan LEI:n sisältämä asiakirja ja sen allekirjoittajat ovat samasta yrityksestä. Tämä takaa loppukäyttäjille, että tiedot ovat luotettavia ja asianomaisen yrityksen julkaisemia ja että niitä ei ole peukaloitu. 

Tilinpäätökset voidaan myös julkaista tilintarkastajan allekirjoituksella, mikä lisää entisestään varmuutta ja luottamusta. 

Tiedot upotetaan XRBL-tekniikoilla. XRBL on digitaalisen liiketoiminnan raportoinnin kansainvälinen standardi. Teknologiaa käytetään tällä hetkellä yli 50 maassa ympäri maailmaa. XRBL kuvailee teknologian vastaavan ”siirtymistä kuvafilmeistä digitaaliseen valokuvaukseen tai paperikartoista digitaalisiin karttoihin”. XRBL-standardiasiakirjat pystyvät kaikkeen siihen, mihin paperipohjaiset ja PDF-asiakirjatkin, mutta avaavat myös joukon uusia mahdollisuuksia. Sen avulla arkaluonteiset taloudelliset tiedot voidaan jakaa nopeasti siten, että loppukäyttäjät voivat vahvistaa tiedon leviämisen prosessin jokaisessa vaiheessa. 

GLEIF pyrkii ”mullistamaan luotettavan taloudellisen tiedon julkaisemisen, saatavuuden ja yhdistämisen prosessit” ja vahvistamaan samalla LEI:n asemaa mekanismina, jolla on konkreettisia etuja globaaleille rahoitusmarkkinoille. Uudistuksesta on valtavaa hyötyä seuraaville tahoille:

  • Upotettuja LEI-tunnuksia käyttävät yritykset. Sen avulla ne voivat julkaista ja jakaa tietoja, jotka asiaankuuluvat jäsenet ovat allekirjoittaneet sähköisesti. 
  • Osakkeenomistajat voivat paremmin ymmärtää yrityksiä helpommin saatavilla olevien luotettavien tietojen perusteella. 
  • Viranomaiset ja pankit, joiden on kerättävä ja arvioitava luotettavia tietoja yrityksiltä.

Näiden etujen lisäksi koneellisesti luettavien LEI-tunnusten upottamisessa yritysasiakirjoihin on laajoja hyötyjä rahoitusmarkkinaosapuolille:

  • Lisääntynyt luottamus digitaalisesti julkaistuihin ja jaettuihin asiakirjoihin
  • Parempi pääsy yrityksen omistajuutta koskeviin tietoihin
  • Petosten määrän vähentäminen edelleen

GLEIF työskentelee yhdessä kansainvälisen standardisointijärjestö ISO:n kanssa tarjotakseen kanssaan rekisteröityneille yrityksille mahdollisuuden allekirjoittaa asiakirjoja digitaalisesti yrityksen yksilöllisellä LEI-tunnuksella.