Identiteetin luotettavuuden merkitys digitaalisella aikakaudella - Suomi LEI
3. tammikuuta 2018 lähtien EU-yritykset eivät ole saaneet myydä tai ostaa arvopapereita ilman LEI-tunnusta.

Identiteetin luotettavuuden merkitys digitaalisella aikakaudella

Suomi LEI - LEI digitaalisella aikakaudella

Identiteetin luotettavuuden merkitys digitaalisella aikakaudella


Kun digitaaliset ratkaisut levittäytyvät kaikkialle, myös identiteetin luotettavuuden varmistavien mekanismien tärkeys kasvaa. Omien identiteettiemme turvallisuus verkossa on kolikon yksi puoli; turvallisuutemme kasvottomien asiakkaiden kanssa asioidessamme on toinen. Monimutkaisuus vain lisääntyy, kun tarkastellaan maailmanlaajuisia liiketoimia. 

Vastauksena tähän sääntelyviranomaiset, hallitukset ja globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset kohtaavat painostusta eri sidosryhmiltä turvatoimien parantamiseksi. Tässä artikkelissa kuvataan kaksi mekanismia, joita käytetään parantamaan luottamusta ja avoimuutta maailmanmarkkinoilla:

Antwerpenin pilottiohjelma: Blockchain ID

Belgia on digitaalisen tunnistamisen edelläkävijä. Asukkaiden ja kansalaisten on nykyään mahdollista hankkia eID eli sähköinen henkilöllisyystodistus, joiden avulla he voivat muun muassa matkustaa EU:n sisällä ja liittää sähköisen allekirjoituksensa asiakirjoihin. Viime vuonna Belgia aloitti pilottiohjelman toteuttaakseen ketjulohkoratkaisun virallisten asiakirjojen kulun turvaamiseksi ja nopeuttamiseksi. 

Ketjulohkon avulla siirrettävät asiakirjat ovat sertifikaatteja, jotka takaavat EU:n ulkopuolelta tuotavien hedelmien ja vihannesten turvallisuuden. Ennen tätä pilottiohjelmaa kuriiri kuljetti paperiversion sertifikaatista – mikä oli kallista ja aikaa vievää. 

Digitaalinen ratkaisu – ketjulohko – tarkoittaa, että kaikilla asiaankuuluvilla sidosryhmillä on pääsy ajankohtaisiin tietoihin, jotka ovat suojattuja ja joita ei ole peukaloitu. Osapuolet tietävät, keiden kanssa ovat tekemisissä, ja voivat jäljittää asiakirjojen alkuperän reaaliajassa. Suojattu digitaalinen ratkaisu säästää aikaa ja rahaa sekä keventää hedelmien ja vihannesten tuontiin liittyvää hallinnollista taakkaa.

Legal Entity Identifier (LEI)

LEI on 20 merkin aakkosnumeerinen koodi, joita myönnetään niitä hakeville oikeushenkilöille. Ne ovat osa maailmanlaajuista järjestelmää, jonka tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja turvallisuutta sekä vähentää petosten määrää maailmanmarkkinoilla erityisesti rahoitustoimien osalta. Jokainen LEI-tunnus on yksilöllinen ja jokaiselle oikeushenkilölle voidaan myöntää vain yksi LEI. 

LEI-tunnuksia voidaan käyttää eri hallintoalueilla yrityksen henkilökorttina. Kaikki yrityksen LEI:hin liittyvä tieto on vapaasti saatavilla maailmanlaajuisessa verkkotietokannassa. Käytettävissä olevat tiedot koskevat yritykset emo- ja tytäryhtiöitä ja ”käyntikorttitietoja” kuten yrityksen nimi ja kotipaikka. 

Maailmanlaajuisen LEI-infrastruktuurin tarve tuli ilmeiseksi Lehman Brothersin romahduksen jälkeen vuonna 2008. LEI:t antavat sääntelijöille ja rahoitusyrityksille mahdollisuuden arvioida riskejä ja altistumista paremmin globaalissa rahoitusjärjestelmässä, samalla kun ne edistävät avoimuutta liiketoimissa. Pitkällä aikavälillä tämä tarkoittaa, että yritykset voivat parantaa sisäistä riskienhallintaansa ja että sääntelijät voivat valvoa ja arvioida maailmantalouden riskejä paremmin. 

Nyt on myös mahdollista sulauttaa tietoja entiteetistäsi asiakirjoihin koneellisesti luettavan LEI:n avulla. Tämä todistaa asiakirjojen aitouden lukijoille ja parantaa siten turvallisuutta ja avoimuutta verkossa. Lue lisää koneellisesti luettavia LEI-tunnuksia käsittelevästä artikkelistamme.