LEI:n käyttöönoton tulevaisuudenennuste - Suomi LEI
3. tammikuuta 2018 lähtien EU-yritykset eivät ole saaneet myydä tai ostaa arvopapereita ilman LEI-tunnusta.

LEI:n käyttöönoton tulevaisuudenennuste

Suomi LEI - LEI:n käyttöönoton

LEI:n käyttöönoton tulevaisuudenennuste


Yhä useammat yritykset eri hallintoalueilla ympäri maailmaa ottavat tiuhaan tahtiin käyttöön LEI-tunnuksia. Tähän mennessä lähes 1,5 miljoonaa LEI-tunnusta on myönnetty yrityksille yli 200 maassa. Viiden LEI-tunnuksia ahkerimmin käyttöön ottaneen maan osuus kaikista maailmassa myönnetyistä LEI-tunnuksista on kuitenkin lähes 40%. 

Mihin seuraavaksi?

G20:n tavoite oli ”kannustaa LEI-tunnusten maailmanlaajuiseen käyttöönottoon”. Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä FSB:n raportissa toukokuussa 2018 kuitenkin havaittiin, että ettei mikään maailman hallintoalue aio tehdä LEI:n käyttöönotosta pakollista kaikille hakukelpoisille yhteisöille. 

Ottaen huomioon FSB:n väitteen, että ”käyttöönotto on menestynyt parhaiten silloin, kun sääntelyelimet ovat velvoittaneet LEI:n käyttöön osana kansainvälistä standardinluontipyrkimystä tai useilla markkinasegmenteillä”, LEI-tunnusten käyttöönoton laajuus ympäri maailmaa riippuu sääntelyviranomaisten panostuksesta. 

On paljon mahdollisia suuntia, joihin sääntelyviranomaiset ympäri maailman voivat edetä. FSB:n raportin perusteella mahdollisia seuraavia askeleita voisivat olla:

LEI:n käyttöönotto tytäryhtiöissä

FSB toteaa, että LEI:n käyttöönotto on yleistä suurten pankkien ja vakuutusyhtiöiden ylimmillä tasoilla monilla hallintoalueilla. Käyttöaste 20 suurimmassa pankissa on keskimäärin 94 % kaikilla hallintoalueilla, ja 20 suurimmasta vakuutusyhtiöstä 75 % on ottanut LEI:n käyttöön. Tytäryhtiöiden hinnat ovat huomattavasti alhaisemmat. Ei olisi yllättävää, jos muutoksia toteutettaisiin LEI:n käyttöönoton edistämiseksi tytäryhtiöissä.

Parempi emoyhtiöiden raportointi

LEI:t otettiin käyttöön Lehman Brothersin romahduksen jälkeen avoimuuden lisäämiseksi rahoitusmarkkinoilla. Niitä mainostetaan mekanismina, jonka avulla yritykset voivat saada käsityksen toisten yritysten omistusrakenteesta. Monet hallintoalueet kuitenkin ilmoittavat, että tiedot, joihin niillä on pääsy LEI:n käyttöönoton seurauksena, ovat riittämättömiä. Itse asiassa FSB:n raportissa todetaan, että vain 6,2 % yhteisöistä antaa tietoja perimmäisistä emoyhtiöistään. 

On useita syitä sille, että yritykset jättävät nämä tiedot ilmoittamatta, kuten emoyhtiön suostumuksen puuttuminen ja tietojen ilmoittamatta jättäminen pakollisen raportoinnin käyttöönoton jälkeen. Koska LEI:n tarkoituksena on korjata tämä ongelma, odottaisimme näkevämme pyrkimyksiä tämän luvun parantamiseksi.

Suuret riskikeskittymät

FSB toteaa, että Australia toteutti 1. tammikuuta 2019 kehysohjelman LEI:n käyttöön suurten riskikeskittymien puitteissa. Talletuksia vastaanottavien laitosten, mukaan lukien pankit, on ilmoitettava vastapuolten (tai pääasiallisen vastapuolen) LEI-tunnukset jokaisesta suuresta riskikeskittymästä. Intia on ottanut käyttöön vastaavat vaatimukset. Myös muut hallintoalueet, mukaan lukien Kanada, harkitsevat vastaavien järjestelmien toteuttamista. 

Rahoitusvalvonnan kannalta oleellisten tietojen vuoksi nämä toimenpiteet saattavat yleistyä tulevaisuudessa.