Oikeushenkilötunnusjärjestelmä ja LEI Regulatory Oversight Committee (ROC) - Suomi LEI
3. tammikuuta 2018 lähtien EU-yritykset eivät ole saaneet myydä tai ostaa arvopapereita ilman LEI-tunnusta.

Oikeushenkilötunnusjärjestelmä ja LEI Regulatory Oversight Committee (ROC)

Suomi LEI - LEI Regulatory

Oikeushenkilötunnusjärjestelmä ja LEI Regulatory Oversight Committee (ROC)


Oikeushenkilötunnuksia (tunnettu myös LEI-koodeina tai LEI-tunnuksina, tai yksinkertaisesti LEI) ei ollut olemassa ennen vuotta 2012. Tämän sijaan jokaisella maalla oli omat käytäntönsä rahoitustapahtumien seuraamiseksi. Tämän tuloksena kansainvälisillä markkinoilla tehtyä liiketoimia oli lähes mahdotonta tunnistaa ja seurata. Tämä tarkoittaa, että liiketoimiin osallistuvien ja neuvonantajien oli erittäin hankalaa laskea sekä osapuolten, eli erillisten yhtiöiden, että koko toimialan riskiä.

Vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisi korosti tarvetta yhtenäisille toimintaperiaatteille, jotka mahdollistaisivat sääntelijöiden ja keskuspankkien seurata kansainvälisiä transaktiota tarkemmin. Erityisesti esille nostettiin Lehman Brothersin kaatuminen ja sen tutkimisen pysähtyminen, sillä asianomaisten ei ollut mahdollista arvioida eri markkinaosapuolten vaikutusta, eivätkä he pystyneet tutkia yhteyksiä kansainvälisten markkinoiden eri osapuolten välillä. Nämä puutteet tukivat argumentteja, joita markkinoiden eri osapuolet olivat esittäneet jo vuosien ajan, ja korostivat tarvetta kansainväliselle järjestelmälle, joka mahdollistaisi asianomaisten seurata kansainvälisten markkinoiden liiketoimia nopeasti ja tarkasti.

Yksityinen sektori oli yrittänyt ja epäonnistunut noin 20 vuoden ajan yrittäessään hakea tukea kansainvälisten rahoitustapahtumien tunnistamiseksi ja kansainvälisten liiketapahtumien seuraamiseksi. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen eräät kansainväliset toimijat, kuten Office of Financial Research (OFR) – virasto, tarttuivat toimeen. Vuonna 2011 G20-maiden johtajat kehottivat rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevää hallintoneuvostoa luomaan perustan sellaisten puitteiden luomiselle, jotka tukivat LEI-järjestelmän perustamista, sekä asiaankuuluva LEI-tunnuksia valvovan sääntelyelimen perustamista. G20-johtajat hyväksyivät FSB:n suositukset vuoden 2012 puolivälissä ja ensimmäiset LEI-tunnukset myönnettiin vain muutamaa kuukautta myöhemmin joulukuussa 2012.

Sittemmin yli miljoona LEI-tunnusta on myönnetty lähes 20 eri maassa. Huhtikuussa 2018 Yhdysvallat oli myöntänyt 13.8% kaikista LEI-tunnuksista ja Yhdistynyt kuningaskunta 10.6%.

Itsenäiset lainkäyttöalueet voivat määritellä itse, vaativatko he LEI-tunnusta alueella kauppaa käyviltä yhtiöiltä. LEI-tunnusten käyttöä tietyillä kansainvälisillä lainkäyttöalueilla kuvaava lista löytyy täältä:: https://www.gleif.org/en/about-lei/regulatory-use-of-the-lei.