News and press releases - Suomi LEI
3. tammikuuta 2018 lähtien EU-yritykset eivät ole saaneet myydä tai ostaa arvopapereita ilman LEI-tunnusta.

News

LEI:n käyttöönoton tulevaisuudenennuste

Yhä useammat yritykset eri hallintoalueilla ympäri maailmaa ottavat tiuhaan tahtiin käyttöön LEI-tunnuksia. Tähän mennessä lähes 1,5 miljoonaa LEI-tunnusta on myönnetty yrityksille yli 200 maassa. Viiden LEI-tunnuksia ahkerimmin käyttöön ottaneen maan osuus kaikista maailmassa myönnetyistä LEI-tunnuksista on kuitenkin lähes 40%.  Mihin seuraavaksi? G20:n tavoite oli ”kannustaa LEI-tunnusten maailmanlaajuiseen käyttöönottoon”. Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä FSB:n raportissa toukokuussa 2018 […]

Oikeushenkilötunnusjärjestelmä ja LEI Regulatory Oversight Committee (ROC)

Oikeushenkilötunnuksia (tunnettu myös LEI-koodeina tai LEI-tunnuksina, tai yksinkertaisesti LEI) ei ollut olemassa ennen vuotta 2012. Tämän sijaan jokaisella maalla oli omat käytäntönsä rahoitustapahtumien seuraamiseksi. Tämän tuloksena kansainvälisillä markkinoilla tehtyä liiketoimia oli lähes mahdotonta tunnistaa ja seurata. Tämä tarkoittaa, että liiketoimiin osallistuvien ja neuvonantajien oli erittäin hankalaa laskea sekä osapuolten, eli erillisten yhtiöiden, että koko toimialan riskiä. […]

LEI:n rekisteröinti muissa maissa

LEI-rekisteröintiprosessi vaihtelee maiden ja hallintoalueiden välillä, koska kaikilla mailla ei ole paikallista LEI-rekisterinpitäjää (LOU – Local Operating Unit) ja suurin osa LOU:ista voi myöntää LEI-tunnuksia vain tietyille alueille. Siksi GLEIF on ottanut käyttöön rekisteröintiasiamiesten (RA – Registration Agent) käsitteen, jossa suurin osa RA:ista on kytketty suoraan yhteen tai useampaan LEI-tunnuksia myöntävään organisaatioon, joka voi kattaa […]

Kansainvälinen oikeushenkilötunnusjärjestelmä

Mikä LEI on ja miksi yritykset tarvitsevat sen? Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) tai LEI-tunnus on yksilöllinen kansainvälinen tunnistenumero, joka myönnetään yritykselle GLEIF-järjestön valtuuttaman rekisterinpitäjän (LOU) toimesta. Rahoitusmarkkinoiden toimijat ja sääntelijät käyttävät LEI-tunnisteita tunnistaakseen ja arvioidakseen arvopaperimarkkinoiden osapuolia. MiFID II -direktiivin mukaisesti LEI-tunnukset ovat pakollisia 3. tammikuuta 2018 alkaen kaikille erillisille markkinaosapuolille, jotka ovat rekisteröity […]

LEI:n käyttöönoton hyödyt liiketoiminnassa

LEI-tunnuksia otetaan nopeasti käyttöön eri hallintoalueilla ympäri maailmaa. Nämä yksilölliset 20 merkin koodit ovat nyt pakollisia monille Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australia ja Aasiassa toimiville yrityksille. Vaikka LEI:n rekisteröinti saattaa olla pakollista yrityksellesi, LEI-tunnusten laaja käyttöönotto tuo mukanaan monia etuja rahoituspalveluyrityksille. Edistää tehokkuutta Global LEI Foundation (GLEIF) hahmottelee raportissaan ’Uusi tulevaisuus oikeushenkilöiden tunnistamiselle’ ongelmat, joita pankit kohtaavat […]

Mitä MiFID II ja EMIR tarkoittavat, ja miksi niillä on merkitystä?

MiFID eli Markets in Financial Instruments Directive on ollut voimassa Euroopan Unionissa loppuvuodesta 2007 alkaen. Sitä on sen jälkeen päivitetty koskemaan tiettyjä puutteita, erityisesti osakkeita koskevaa politiikkaa. Uusi ja paranneltu versio, MiFID II, on ollut voimassa 3. tammikuuta 2018 alkaen. MiFID:ssä esitetään: Menettelyvaatimukset yrityksille ja sijoituspalveluiden tarjoajille; Säänneltyjen markkinoiden lupavaatimukset; Sääntelyraportointi väärinkäytösten välttämiseksi; Osakekauppaa koskevat avoimuusvaatimukset; […]

Miten ilmoitan emo- ja tytäryhtiöiden suhteet?

1. toukokuuta 2017 alkaen yritysten on täytynyt liittää tietoa suoraa emo- ja tytäryhtiösuhteista hakiessaan oikeushenkilötunnusta (LEI:tä) tai uusiessaan olemassa olevaa tunnusta. Kaikkien yhtiöiden, jotka hakevat tai uusivat LEI-tunnusta, on annettava hakemusta tehdessään tietoa emoyhtiöistään rekisterinpitäjälle (LOU) tai sille asiamiesyritykselle, joka tekee hakemuksen rekisterinpitäjälle (LOU) yhtiön puolesta. Tämä tunnetaan 2-tason raportointina ja se on aiemmin mainitun mukaisesti […]

Oikeushenkilötunnuksen sääntelykäyttö. LEI-tunnusten sääntelyvalvontakomitea (LEI ROC)

Rahoitustapahtumien kansainvälisen sääntelyn mahdolliset hyödyt tunnistettiin jo 20 vuotta ennen vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisiä. Ennen maailmanlaajuisen LEI-tunnusjärjestelmän käyttöönottoa jokainen maa oli vastuussa omia rahoitusmarkkinoitaan koskevien sääntöjen asettamisesta. Edellisen järjestelmän (tai järjestelmän puutteen) ad hoc -luonne tarkoitti sitä, että kansainvälisiä liiketoimia oli käytännössä mahdotonta seurata. Tämä tarkoitti sitä, että päättäjien ja yksityisten osapuolten oli mahdotonta arvioida riskiä ja […]

Identiteetin luotettavuuden merkitys digitaalisella aikakaudella

Kun digitaaliset ratkaisut levittäytyvät kaikkialle, myös identiteetin luotettavuuden varmistavien mekanismien tärkeys kasvaa. Omien identiteettiemme turvallisuus verkossa on kolikon yksi puoli; turvallisuutemme kasvottomien asiakkaiden kanssa asioidessamme on toinen. Monimutkaisuus vain lisääntyy, kun tarkastellaan maailmanlaajuisia liiketoimia.  Vastauksena tähän sääntelyviranomaiset, hallitukset ja globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset kohtaavat painostusta eri sidosryhmiltä turvatoimien parantamiseksi. Tässä artikkelissa kuvataan kaksi mekanismia, joita […]

Milloin tarvitset oikeushenkilötunnus (LEI)?

Oikeushenkilötunnus (LEI) on nyt pakollinen kaikille yrityksille, jotka haluavat käydä kauppaa arvopaperimarkkinoilla Euroopan Unionin sisällä. Nämä muutokset tapahtuivat 3. tammikuuta 2018 alkaen, kun uusi rahoitusinstrumenttidirektiivi MiFID II tuli voimaan. Vaikka nämä muutokset eivät vaikuta yksilöihin, ne saattavat vaikuttaa yhteisöihin, rahastoihin, yrityksiin, eläkerahastoihin, hyväntekeväisyysjärjestöihin, akatemiakouluihin ja muihin yhteisöasiakkaisiin. LEI-tunnus on suunniteltu tunnistamaan oikeushenkilö, joka tekee kauppaa arvopaperimarkkinoilla, […]