LEI:n käyttöönoton hyödyt liiketoiminnassa

LEI-tunnuksia otetaan nopeasti käyttöön eri hallintoalueilla ympäri maailmaa. Nämä yksilölliset 20 merkin koodit ovat nyt pakollisia monille Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australia ja Aasiassa toimiville yrityksille. Vaikka LEI:n rekisteröinti saattaa olla pakollista yrityksellesi, LEI-tunnusten laaja käyttöönotto tuo mukanaan monia etuja rahoituspalveluyrityksille.

Edistää tehokkuutta

Global LEI Foundation (GLEIF) hahmottelee raportissaan ’Uusi tulevaisuus oikeushenkilöiden tunnistamiselle’ ongelmat, joita pankit kohtaavat uusien yritysasiakkaiden vastaanotossa. Yli puolet raporttiin tietoja toimittaneista pankkien työntekijöistä totesi, että luotettavien ja todennettavien tietojen löytäminen potentiaalisista asiakkaista on haastavaa ja aikaa vievää.  Kun otetaan huomioon, että monilla suurilla yrityksillä on yli tuhat kokopäiväistä työntekijää vastaamassa uusien asiakkaiden vastaanotosta ja heidän tietojensa päivittämisestä, on helppo nähdä, miten merkittävä määrä aikaa tähän sijoitetaan. Maailmanlaajuinen LEI-tietokanta voi vähentää huomattavasti asiakkaan todentamiseen liittyvää hallinnollista taakkaa.

Parempi asiakaskokemus

GLEIF:n asiakirja onboarding-prosesseista viittaa siihen, että kaksi viidestä vanhemmasta myyjästä on huolestunut potentiaalisten asiakkaiden menettämisestä prosessin aikana sen pituuden ja monimutkaisuuden sekä vaadittavien tietojen vuoksi. LEI:t vähentävät asiakkaan hallinnollista taakkaa, minkä ansiosta voit perehdyttää heidät nopeasti ja aloittaa palvelujesi tarjoamisen.

Pienempi riski ja tietoinen päätöksenteko

LEI-tunnusten laaja käyttöönotto johtaa globaaleilla markkinoilla tapahtuviin liiketoimiin liittyvän riskin huomattavaan pienenemiseen. LEI on tunnistuksen maailmanlaajuinen standardi. Yrityksen LEI:hin liitettyjen tietojen käyttäminen tarkoittaa, että tiedät, kenen kanssa teet liiketoimia ja kuka omistaa yrityksen. Näiden tietojen avulla voit mitata riskin luotettavasti ja tehdä tietoisia päätöksiä.

Alhaisemmat kustannukset

LEI:t voivat vähentää onboarding-prosessien kustannuksia 10 %, mikä johtaa 3,5 % vähennykseen pääomamarkkinoiden toimintakustannuksissa jo pelkästään maailmanlaajuisessa investointipankkiteollisuudessa. Rahallisesti tämä tarkoittaa 150 miljoonan dollarin (136 miljoonan euron) säästöjä. Tämä luku edustaa kuitenkin vain osaa mahdollisista laajemmista säästöistä. Yrityksesi työntekijöiden tietojen tarkistamiseen ja päivittämiseen käyttämän ajan väheneminen johtaa lisäsäästöihin, puhumattakaan luotettavien tietojen löytämiseen liittyvien kustannusten laskusta. Pääsy yritysten ajan tasalla olevat tiedot sisältävään LEI-tietokantaan on ilmaista ja pysyy ilmaisena.

Ole ratkaisu

Rahoituspalveluala muuttuu. Rekisteröimällä LEI:n sitoudut edistämään avoimuutta maailmanmarkkinoilla ja luomaan parempaa tulevaisuutta kaikille markkinaosapuolille.

LEI:n käyttöönoton rooli talouskasvussa

Vain vähän yli vuosikymmentä myöhemmin vuoden 2008 maailmanlaajuisen talouskriisin jälkimainingit tuntuvat edelleen. On entistä helpompaa kuvitella, että maailmantalous on palannut normaalitilaan: Euroopan unioni on nauttinut talouskasvusta seitsemän peräkkäisen vuoden ajan, Yhdysvaltain osakemarkkinat rikkoivat elokuussa 2018 ennätyksen historiansa pisimmästä noususta ja työttömyysaste on laskenut monilla tärkeillä maailman markkinoilla. Siltikään kuluttajien luottamus ei ole palannut täysin.

LEI:n käyttöönotto on avainasemassa kuluttajien ja maailmanlaajuisen talousalan välisen luottamuksen palauttamisessa.

Mikä on LEI?

LEI on 20-merkkinen aakkosnumeerinen koodi, jota voidaan käyttää taloudellisten transaktioiden osapuolten tunnistamiseen. Ne suunniteltiin vastaukseksi vuoden 2008 kriisiin, kun lisääntyneen avoimuuden tarve maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla tuli musertavan ilmeiseksi Lehman Brothersin imperiumin romahduksen jälkeen.

LEI:t ovat yksilöllisiä tunnuksia, joita voidaan myöntää mille tahansa taholle, joka hakee sellaista. Rekisteröinnin jälkeen LEI yhdistää keskeiset viitetiedot, mukaan lukien yrityksen nimen ja omistajuuden (mukaan lukien emoyhtiöt). Rekisteröintiprosessin aikana toimitettavat tiedot tarkistetaan kolmansien osapuolien lähteistä ennen maailmanlaajuiseen tietokantaan lataamista. Tämä tietokanta on vapaasti saatavilla verkossa.

 

Kuinka LEI edistää talouskasvua?

 

Tähän asti sääntelijät ovat keskittyneet LEI:n tuomaan lisäpotentiaaliin avoimessa sääntelyraportoinnissa ja rahoitusvälineiden transaktioiden valvonnassa. Järjestelmä luotiin vastauksena kriisiin, ja sillä pyritään korjaamaan puutteet asiaankuuluvien elinten kyvyssä arvioida järjestelmällisiä ja syntyviä riskejä. Tämä vuorostaan antaa sääntelijöille mahdollisuuden ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, kun vaarallisia trendejä havaitaan.

Kattava LEI-tietokanta auttaa rakentamaan luottamusta maailmanlaajuisiin rahoitusmarkkinoihin. Se on ensimmäinen olemassa oleva mekanismi, joka helpottaa miljoonien maailmanlaajuisilla markkinoilla toimivien oikeushenkilöiden tunnistamista.

Ennen LEI:n syntymistä oikeushenkilöiden tunnistaminen globaalilla tasolla oli monimutkaista ja kallista – sekä rahallisesti että työtunneissa mitattuna. Yrityksen omistajuudesta kerätyt tiedot tehtiin manuaalisin tarkastuksin monista usein epäluotettavista lähteistä.

LEI-tunnusten avulla on helppoa löytää luotettavaa tietoa toimijoista ympäri maailmaa. Ottaen huomioon Global LEI Foundationin (GLEIF) väite, että vauraat taloudet alkavat liiketoimien välisestä luottamuksesta, ei ole yllättävää, että LEI-tunnuksia ylistetään lähtökohtana parantuvalle kuluttajien ja liiketoimien luottamukselle. 

Lisääntynyt läpinäkyvyys liiketoimissa lieventää riskiä ja vähentää petoksen todennäköisyyttä edistäen siten luottamusta liiketoimissa. Varmuus liiketoimien muiden osapuolten identiteetistä lisää toiminnan tehokkuutta ja tarjoaa samalla tarvittavat tiedot altistumisen kokonaismäärän vähentämiseksi ja sääntelijän näkökulmasta järjestelmällisen taloudellisen riskin valvontaan ja siihen reagointiin.

LEI:t ovat nykyinen maailmanlaajuinen standardi identiteetin varmuuden edistämiseksi näissä liiketoimissa.